ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ မန္ဟက္တန္ကမ္းေျခ
၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီရဲ့ ဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ မန္ဟက္တန္ကမ္းေျခေဒသ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မန္ဟက္တန္ကမ္းေျခဟာ အတၱလန္တစ္သမုဒၵရာကို မ်က္ႏွာမူထားၿပီး ေကာ္နီအိုင္းလဲန္းကမ္းေျခနဲ႔ တဆက္ထည္း တည္ရွိပါတယ္။ ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီနဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ ပင္လယ္ေရလွိဳင္းမ်ားဟာ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ တည္ရွိတဲ့ လမ္းမ်ားမွတဆင့္ အိမ္ေရထဲကို ၀င္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေအာက္ထပ္ေတြအားလံုး ေရျမဳတ္ခဲ့ပါတယ္။ မုန္တိုင္းစဲၿပီးေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေနတဲ့အတြက္ အားလံုး အခက္ေတြ႕ခဲ့ၾကရျပန္ပါတယ္။ ကတၱရာလမ္းအားလံုးဟာ သဲလမ္း၊ ဖုန္လမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကၿပီး ရြံ႕ေတြ ဗြက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ မန္ဟက္တန္ကမ္းေျခ - Nov 5 2012 10:57 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005