ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ
  • ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ - 20121105_DMKK_01.jpgဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအခ်ိ္န္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပစဥ္။
  • ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ - 20121105_DMKK_02.jpgဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Jens Stoltenberg ႏွဳတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္။
  • ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ - 20121105_DMKK_03.jpgဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဒိန္းမတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Helle Thorning-Schmidt ႏွဳတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္။
  • ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ - 20121105_DMKK_04.jpgဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ႏွဳတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္။
  • ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ - 20121105_DMKK_05.jpgဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၈၈) မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဂ်င္မီႏွင့္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ၾကစဥ္။
ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ ပူးေပါင္း သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ (၄)ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူလမ္းတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Jens Stoltenberg က တစ္ႏိုင္ငံလံုး တန္းတူညီတူ တိုးတက္ရန္နဲ႔ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ အားလံုး အခြင့္အေရး တန္းတူညီတူရရွိေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒိန္းမတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္Helle Thorning-Schmidt က လူမ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဒိန္းမတ္နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ့ ပူးေပါင္း သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင့္ပြဲ - Nov 5 2012 11:28 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005