ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_01.jpgလွ်ပ္စစ္မီး ကင္းမဲ့ေနတဲ့ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္တခုကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_02.jpgကားအသြားအလာ မရွိျဖစ္ေနတဲ့ လမ္းမနဲ႔ မီးပ်က္ေနတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕လယ္တေနရာကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (လမ္းဆံုတိုင္းမွာ ရဲေတြ ေစာင့္ေနခဲ့ၿပီး ယာဥ္အသြားအလာ၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။)
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_03.jpgလွ်ပ္စစ္မီး ကင္းမဲ့ေနတဲ့ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္တခုကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_06.jpgမုန္တိုင္းေၾကာင့္ က်ိဳးက်ေနတဲ့ (အမွတ္ ၆ နဲ႔ ၇ အဲဗဲနယူးအၾကား) ၅၇ လမ္းေပၚရွိ အထပ္ ၉၀ အျမင့္ေပၚက ကရိန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_10.jpgနယူးေယာက္ကို အကူအညီေပးဖို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္စစ္တပ္ယာဥ္တန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_11.jpgနယူးေယာက္ကို အကူအညီေပးဖို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္စစ္တပ္ယာဥ္တန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_13.jpgကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ကာ ထြက္ခြာလာတဲ့ စစ္ကားႏွစ္စီးကို ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_27.jpgရထားလမ္းမ်ား ပိတ္ထားတဲ့အခိုက္အတန္႔အတြင္း ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးထားတဲ့ ဘတ္စ္ကားတန္းကို ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ မနက္က ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_14.jpgဘတ္စ္ကား ေစာင့္ေနၾကသူတခ်ိဳ႕ကို ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_15.jpgဘတ္စ္ကား စီးဖို႔ အေျပးအလႊား သြားေနၾကသူမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_04.jpgနယူးေယာက္ၿမိဳ႕လယ္က ယာယီဘတ္စ္ကားဂိတ္တခုနဲ႔ ခရီးသည္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ရံုးျပန္ခ်ိန္ေတြမွာ ဘတ္စ္ကားစီဖို႔ တနာရီ၊ တနာရီခြဲေလာက္အထိ ေစာင့္ခဲ့ၾကရပါတယ္။)
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_12.jpgေျမေအာက္ရထားလိုင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္း ျပင္ဆင္ေနၾကသူမ်ားနဲ႔ ခရီးသြားတခ်ိဳ႕ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕လယ္တေနရာတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_05.jpgၿမိဳ႕ရဲ့တစိတ္တပိုင္းမွာ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာေတာ့ ပံုမွန္ သြားလာေနၾကပါတယ္။
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_07.jpgၿမိဳ႕ရဲ့တစိတ္တပိုင္းမွာ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ပံုမွန္ သြားလာမွဳ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ အမွတ္ ၅ အဲဗဲနယူးတေနရာကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_28.jpgဗဟိုအစိုးရ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွဳယာဥ္ကို ဘရြတ္ကလင္တံတားအနီးတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_29.jpgနယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွဳယာဥ္ကို ဘရြတ္ကလင္တံတားအနီးတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_09.jpg၂၃ လမ္းေပၚက နယူးေယာက္ရဲ့ အထင္ကရ အေဆာက္အဦတခုကို မီးပ်က္ေနတဲ့ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္နဲ႔အတူ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_08.jpgအမွတ္ ၅ အဲဗဲနယူးေပၚက ၿမိဳလယ္ပန္းၿခံေဒါင့္တေနရာကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
 • ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - 20121104_HS_MH_26.jpgပါ့ခ္ အဲဗဲနယူး (Park Avenue) တေနရာကို ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္
ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ရုန္းထဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ျမင္ကြင္း ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီး ကင္းမဲ့ေနတဲ့ ေဒသမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရသလို ျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္စစ္တပ္ယာဥ္တန္း၊ အခက္အခဲၾကားက ခရီးသြားေနၾကရသူမ်ားကိုလည္း ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ရဲ့ တခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေတာ့ ပံုမွန္ျမင္ကြင္းအတိုင္း ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္၊ ၂ ရက္နဲ႔ ၃ ရက္ေန႔မ်ားက ရိုက္ကူးထားပါတယ္။
ဓါတ္ပံု အက္ေဆး - ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ ဒုကၡတြင္းက ရုန္းထေနတဲ့ နယူးေယာက္ - Nov 5 2012 12:05 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005