ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_01.jpgျပည္တြင္း လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_02.jpgကိုရဲလြင္နဲ႔ ေဆာင္းဦးလွိဳင္တုိ႔ ေဖ်ာ္ေျဖစဥ္
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_03.jpg
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_04.jpg
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_05.jpg
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_06.jpg
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_07.jpg
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_08.jpg
  • ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ တက္ေရာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲ - 20121030_TW_09.jpg
ပန္း ခရမ္းျပာ၏ အိပ္မက္မ်ားလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ရန္ပံုေငြပြဲတခုကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကြင္းစ္အရပ္ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းတခုတြင္ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထုိ ရန္ပံုေငြပြဲတြင္ ေစ်းေရာင္းပြဲ၊ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ၊ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္းဦးလွိဳင္တို႔ရဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ နယူးေယာက္ေဒသခံ Exit ေတးဂီတအဖြဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ ၁၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ရန္ပံုေငြပြဲရဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရခုိင္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ လွဴဒါန္းမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြပြဲကို စာေရးဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ဂီတပညာရွင္ ကိုရဲလြင္နဲ႔ ေဆာင္းဦးလွိဳင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္ဦးလွိဳင္ ရန္ပံုေငြပြဲ - Oct 30 2012 04:01 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005