ဓမၼဗိမာန္ ျမန္္မာေက်ာင္း သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေျမာက္ ကာရိုလိုင္းနားျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိတဲ့ ဓမၼဗိမာန္ ျမန္မာေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ သီတင္းကၽြတ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဓမၼဗိမာန္ ျမန္္မာေက်ာင္း သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ - Oct 26 2012 06:15 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005