ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ ကိုရဲလြင္၊ ေဆာင္းဦးလွိဳင္တို႔ နယူးေယာက္ ေရာက္
စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ဂီတပညာရွင္ ကိုရဲလြင္နဲ႔ ေတးေရး၊ ေတးဆို ေဆာင္းဦးလိွဳင္တို႔အဖြဲ႕ဟာ ပန္းခရမ္းျပာ၏ အိပ္မက္မ်ား အစီအစဥ္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျမန္မာမိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုရန္ EVA ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ဂၽြန္ အက္ဖ္ ကေနဒီေလဆိပ္ကို ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ည ၁၀ နာရီခြဲက ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျမန္မာမိသားစုမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ျပည္တြင္း လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔၌ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမွာ ျဖစ္သလို ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ျမန္မာမိသားစုမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ကိုရဲလြင္ ေဆာင္းဦးလွိဳင္ နယူးေယာက္ - Oct 22 2012 11:34 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005