အစၥလာမ္အဖြဲ႕ကို နယူးေယာက္တြင္ ဆႏၵျပ
အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Organisation of Islamic Cooperation) အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပပြဲတခုကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ အဆိုပါအဖြဲ႕ရံုးေရွ႕တြင္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို ဆႏၵျပပြဲကို နယူးေယာက္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္း က်င္းပျခင္း ျဖစ္ကာ နယူးေယာက္ရွိ ျမန္မာ့အေရး စိတ္၀င္စားသူ၊ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အပါအ၀င္ အင္အား ၃၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - အစၥလာမ္အဖြဲ႕ နယူးေယာက္ ဆႏၵျပ - Oct 22 2012 09:45 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005