ဖဒို ေဒးဗစ္ေထာရဲ့ စ်ာပန အခမ္းအနား
ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ဗဒို ေဒးဗစ္ေထာ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) ရဲ့ စ်ာပနအခမ္းအနားကို ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမ ေသေဘထာ့ေဒသတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ စ်ာပန အခမ္းအနားကို ကရင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ထား၀ယ္မင္းသမီး ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ဒါရိုက္တာ ဦးေငြစိုး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေ၀ဠဳေက်ာ္ အပါအ၀င္ ပရိသတ္ တေထာင္နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဖဒို ေဒးဗစ္ေထာ စ်ာပန အခမ္းအနား - Oct 18 2012 02:12 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005