ဗုဒၶဘာသာအား တိုက္ခိုက္မွဳအေပၚ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပ
ဗုဒၶဘာသာအား ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္မွဳအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပြဲတခုကို ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တိုၿမိဳ႕၊ တိုရန္တိုၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ The Speaker's Corner located at Nathan Philip Square ၌ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို ဆႏၵျပပြဲကို တိုရန္တိုၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသံုး ေနထိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဒါယိကာ ဒါယိကာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို ဆႏၵျပပြဲဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတာ္မ်ား မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း အပါအ၀င္ အျပစ္မဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ့ ေနအိမ္မ်ား မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဗုဒၶဘာသာ တိုက္ခိုက္မွဳ ကေနဒါႏိုင္ငံ ဆႏၵျပ - Oct 16 2012 12:36 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005