ကန္ခ်နဘူရီ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းကို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ သြားေရာက္
ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္နဲ႔ မာကိုပိုလို ကုမၼဏီ ဒါရုိက္တာမ်ားအဖြဲ ႔ဟာ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နဘူရီ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကျပီး အမွတ္တရတီရွပ္မ်ား၊ ေခါက္ဆြဲနဲ႔ မုန္႔မ်ဳိးစုံတို႔ ေ၀ငွခဲ့ၾကပါတယ္။

ကန္ခ်နဘူရီ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္က “ကေလးေတြ ၁၆၀ ေလာက ္ရွိတယ္။ သတၱမတန္းအထိ စာသင္ၾကားေနၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္ရင္ ေက်ာင္းဆက္ေနႏုိင္ေအာင္ ျမန္မာသင္ရုိးအတိုင္း သင္ေပးတယ္။ အက်ဳိးေဆာင္ေတြက အမာခံ ေထာက္ပံံ့ေပးၾကတယ္။ ကေလးေတြကို ပညာေရး အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို ့ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးဖို႔ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လူၾကီးေတြ လာ ေလွ်ာက္ထားတာ ရွိတယ္။ လက္ေတြ႕ေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူး။“ လို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ကန္ခ်နဘူရီ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ - Oct 15 2012 03:42 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005