ေလာ့ဘူရီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကေလးမ်ားထံ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ သြားေရာက္
၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္၊ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ မာကိုပိုလို ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေလာ့ဘူရီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကေလးမ်ား ေဂဟာကို သြားေရာက္ ေလ့လာၿပီး အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္က “ေလာ့ဘူရီဆရာေတာ္ေရာ၊ မသန္းျမင့္ေအာင္ ပါ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတာမို႔ ေတြ႕ဆံုသင့္တယ္၊ အျမင္ ဖလွယ္သင့္တယ္၊ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကေလးေတြ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့အခါ မတူညီတာေလးေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ အခုလို ေတြ႕ဖို႔ စီစဥ္ၿပီး ေလာ့ဘူရီဆရာေတာ္နဲ႔ ေတြ႕ျဖစ္၊ လွဴဒါန္းျဖစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။“ လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေလာ့ဘူရီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကေလးမ်ားထံ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ သြားေရာက္ - Oct 9 2012 01:04 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005