ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားနဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ဆံုေတြ႕
  • ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားနဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ဆံုေတြ႕ - 20120907_DMKK_01.jpgျပည္ေတာ္ျပန္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္
  • ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားနဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ဆံုေတြ႕ - 20120907_DMKK_02.jpgေတြ႕ဆံုပြဲ တက္ေရာက္လာတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀
  • ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားနဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ဆံုေတြ႕ - 20120907_DMKK_03.jpgဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားစဥ္
  • ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ားနဲ႔ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ဆံုေတြ႕ - 20120907_DMKK_04.jpgေတြ႔ဆုံပြဲ တက္ေရာက္လာၾကေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား
ျပည္ေတာ္ျပန္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္းရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ဦးသုေ၀၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၇) ပါတီက ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 21 2012 11:20 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005