သံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲ
လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ အေမရိကန္သံတမန္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ ဆႏၵျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးေရွ႕တြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးမွ အေမရိကန္သံရံုးဆီ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကကာ အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕၌ ဆုေတာင္းပြဲနဲ႔ ဆႏၵျပပြဲ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္စဥ္ မိုးရြာသြန္းေနေသာ္လည္း မိုးေရထဲ၌ပင္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - သံဃာေတာ္မ်ား ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရံုး ဆႏၵျပပြဲ - Oct 9 2012 06:11 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005