ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ထို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သလို သတင္းေထာက္မ်ားရဲ့ အျခားေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ဟာ အလြန္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ခရီးစဥ္တခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကို လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥ အမ်ားအျပားအား အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ထို ခရီးစဥ္အတြင္းက ေမးျမန္းခ်က္တခု ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သမၼတအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကို “က်မက ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ပဲ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ သမၼတလည္း လုပ္ရဲတဲ့ သတၱိ ရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူလူထု လိုလားရင္ လုပ္မွာ ပဲ။“ လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သလို ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားကို တင္ျပသြားပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - Oct 8 2012 09:06 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005