လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
  • လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - 20121008_DMKK_Y_00.jpg ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားက သတင္းသမားမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္
  • လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - 20121008_DMKK_Y_01.jpgျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေရးအဖြဲ႕၀င္ ကုိသက္ဇင္၀င္း
  • လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - 20121008_DMKK_Y_02.jpgျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေရးအဖြဲ႕၀င္ မသဥၹာရႊန္းလဲ့ရည္
  • လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - 20121008_DMKK_Y_03.jpgျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆုံေရးအဖြဲ႕၀င္ မ၀င္းျမတ္သူ
  • လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - 20121008_DMKK_Y_04.jpgသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္းရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လူငယ္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစိ အင္အားစုပါတီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္တို႔ တက္ေရာက္ ေလ့လာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - Oct 8 2012 09:05 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005