ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္တြင္ က်င္းပတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ
ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္ေဒသရဲ့ ပထမအၾကိမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို မူစီ၀ပ္ထစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ရာ ပရိသတ္ ၁,၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ အရွင္၀ါယမ က “အျမည္း“ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာေပသမိုင္း ၊ စာေပ အမ်ိဳးအစား ၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို ေဟာေျပာၿပီး စာမ်ားမ်ား ဖတ္ ၊ မ်ားမ်ား ေတြးၿပီး ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ၾကရန္ မ်က္စိနဲ႔ မဖတ္ႏိုင္ရင္ နားနဲ႔ ဖတ္ၾကရန္၊ တိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိေအာင္ ဖတ္၊ မွတ္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
ထို႔အတူ စာေရးဆရာ ျမင့္သူရ၊ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ကာတြန္း ေအာ္ပီက်ယ္နဲ႔ အဆိုေတာ္ ေဆာင္းဦးလွိဳင္တို႔ကလည္း စာေပေရးရာမ်ားနဲ႔ သိမွတ္ဘြယ္ရာမ်ား ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ေဒသခံ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားက စာေရးဆရာမ်ားကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္တြင္ က်င္းပတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲ - Oct 8 2012 02:14 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005