ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_01.jpgပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေပၚသိန္း ေရးဆြဲထားတဲ့ မီးအိမ္ရွင္ အမည္ရ ပန္းခ်ီကားေရွ႕တြင္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံ အရိုက္ခံေနတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရင္ (မႏၱေလး)
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_02.jpgပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရင္ (မႏၱေလး) နဲ႔ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ အမွတ္တရဓါတ္ပုံ
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_03.jpgပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရင္ (မႏၱေလး) အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး ပန္းခ်ီဆရာႀကီးဦးေပၚသိန္းရဲ့ ပန္းခ်ီကားေရွ႕တြင္ အမွတ္တရ
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_04.jpgပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ရွဳေနေသာသူ တဦး
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_05.jpgဒါရိုက္တာ ဦး၀င္းေဖ အား Myanmar International က ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းေနစဥ္
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_06.jpgMyanmar International က ေမးျမန္းသည္ကုိ ေျဖၾကားေနတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးဆန္နီၿငိမ္း
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_07.jpgပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ လာေရာက္ ၾကည့္ရွဳ အားေပးတဲ့ အလင္းတန္းဂ်ာနယ္နဲ႔ ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္း တည္ေထာင္သူ ဦး၀င္းၿငိမ္း
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_08.jpgျပသထားတဲ့ ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_09.jpgျပသထားတဲ့ ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား
  • ရန္ကုန္ Gallery 65 က ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD - 20121005_DMKK_P_10.jpgျပသထားတဲ့ ေပၚသိန္္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ အမွတ္ ၆၅ ရွိ Gallery 65 တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ျပသထားတဲ့ ပန္းခ်ီ ေပၚသိန္းနဲ႔ ဆန္နီၿငိမ္းတို႔ရဲ့ VANGUARD အမည္ရွိ အႏုပညာျပပြဲ ဖြင့္ပြဲမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ရန္ကုန္ Gallery 65 ေပၚသိန္း ဆန္နီၿငိမ္း VANGUARD - Oct 5 2012 12:20 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005