ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု




  • ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု - 20120906_DMKK_01.jpgျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕
  • ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု - 20120906_DMKK_02.jpgအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
  • ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု - 20120906_DMKK_03.jpgဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား
  • ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု - 20120906_DMKK_04.jpg
  • ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု - 20120906_DMKK_05.jpgအမွတ္တရဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးစဥ္
  • ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု - 20120906_DMKK_06.jpgခြပ္ေဒါင္းအလံနဲ႔ ဗကသေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ ၁၀ ပါတီနဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္းရွိ ယုဇနဟုိတယ္ ဒုတိထပ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီက ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) က ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္း၊ က်န္ပါတီမ်ားက အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕က ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး (၃) နာရီၾကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 21 2012 11:18 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005