၀ါတြင္းကုသိုလ္ပြဲမ်ားသို႔ ေရႊတံြေတးဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္
ထိုင္းႏုိင္ငံ မဟာခ်ဳိင္ရွိ ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းျပီး ၁၃၇၄ ခု ၀ါတြင္းကုသိုလ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဘုရားမဲခ် အလွဴပြဲ၊ တရားပြဲ၊ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ၊ ကမၼဌာန္းပြဲ၊ သကၤန္းကပ္ပြဲ၊ ဆြမ္းၾကီးေလာင္းပြဲ စသျဖင့္ ရိုးရာမပ်က္ ဆင္ႏႊဲ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို ပြဲမ်ား က်င္းပရာ ထိုင္းယူနစ္၊ ၀ပ္က်က္၊ နိထိေကာ၊ ႏွလုံမစ္၊ မူစီ၊ ေ၀လ၊ ကထြန္ဘင္၊ ေကာ့ကပ္၊ ဆာခြန္၊ ဘန္ထိုလ၊ နီခြန္၊ ဆိုင္ဟ၊ ေအာေတာ စေသာေနရာမ်ားသို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ အရွင္၀ါယမ ၾကြေရာက္ျပီး အဘိဓမၼာေဒသနာႏွင့္အညီ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဉာဏ္လည္း ပါ၊ စိတ္ပါလက္ပါ ကုသိုလ္ျပဳၾကရန္၊ ေလာကနဲ ့ဓမၼ ညီမွ်ေအာင္ က်င့္ဖို႔၊ ေရျခားေျမျခား ႏုိင္ငံျခားတြင္ စဥ္လာမပ်က္ ကုသိုလ္ပြဲမ်ား က်င္းပၾကသလို ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ေဒသမွာလည္း လြတ္လပ္ ျငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို ့ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ လမ္းညႊန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - မဟာခ်ိဳင္ေဒသ ၀ါတြင္းကုသိုလ္ပြဲ ေရႊတံြေတး ဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္ - Oct 5 2012 12:17 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005