ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ စီယက္တဲလ္ ခရီး
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၊ စီယက္တဲလ္ျမိဳ႕ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား ေလွ်ာက္ထားပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ ေရႊညဝါဆရာေတာ္္ဟာ 24625, 10 Ave SE, Kent, WA 98030 ရွိ တိပိဋကေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔နဲ႔ ၃၀ ရက္ေန႔မ်ားမွာ ညေန ၇ နာရီခြဲမွ ၁၀ နာရီခြဲခန္႔အထိ (၂) ရက္တိုင္တိုင္ ဓမၼသဘင္ပြဲ ဆင္ယင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ဓမၼသဘင္ပြဲမွတ္တမ္း၊ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ရဲ့ စီယက္တဲလ္ေဒသ ခရီးစဥ္၊ ေမွာ္ဘီ၌ ေရႊည၀ါေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္၊ စီယက္တဲလ္နဲ႔ ကန္႔ တြင္ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စဥ္မ်ား သဒၶါတရားထက္သန္စြာ ပါဝင္ လွဴဒါန္းၾကသည့္အလွဴျမင္ကြင္းမ်ားကို ယေန ့ျမန္မာဝိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ဟုန္း မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံမ်ားအား မိတ္ေဆြမ်ား သာဓုေခၚႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ စီယက္တဲလ္ ခရီး - Oct 5 2012 10:13 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005