ဘိုးလိင္းဂရင္းၿမိဳ႕က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပြဲေတာ္
ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ကဲင္တပ္ကီျပည္နယ္ ၊ ဘုိလိင္းဂရင္းျမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဲြေတာ္ကုိ ဘုိလိင္းဂရင္းၿမိဳ႕လယ္ရွိ ''Circus Square Park'' တြင္ ၂၀၁၂ ခု၊ စက္တင္ဘာ၂၉ ရက္၊ စေနေန ့ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိ၊ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ပြဲေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ျပခန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံအလုိက္ ယဥ္ေက်းမွဳ အႏုပညာ တီးမွဳတ္၊ သီဆုိ၊ ကျပတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစားအေသာက္ဆုိင္မ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ ရာင္းခ်၊ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘုိလိင္းဂရင္းျမိဳ႕ေန ျမန္မာျပည္ဖြား ကရင္ ၊ ကယား (ကရင္နီ)၊ ခ်င္း ၊ ျမန္မာေတြ စုေပါင္းျပီး မိမိတုိ႔ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးစံ၊ အ၀တ္အစား၊ အသုံးအေဆာင္ ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ၊ ျပကြင္းျပကြက္ေတြအျပင္ ျမန္မာျပည္ သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္နဲ ့ ႏူိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမ်ဳိးစုေရးရာ စတာေတြကုိ ေဖၚျပတဲ့ ျမန္မာျပည္ျပခန္း (Burma Booth) ကုိလည္း တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမွဳ အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပုိင္းမွာ ကရင္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ့ ေကာက္ရိပ္ပဲြအက၊ ''ကရင္ျပည္နယ္က ႀကိဳဆုိေနပါတယ္'' အက၊ ႏွစ္သစ္ကူး ကရင္ဒုံးအက၊ ကယားအဖဲြ႕ရဲ့ ကယား အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ရုိးရာအက၊ ခ်င္းအဖြဲ႕ရဲ့ ၀ါးညွပ္အက၊ ျမန္မာအဖြဲ႕ရဲ့ တပင္တုိင္အက၊ မန္းေတာင္ရိပ္ခို သႀကၤန္ ယိမ္းအကမ်ားနဲ ့၊ ပရိတတ္ေတြကုိ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပဲြေတာ္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရျခင္းရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ဘုိလိင္းဂရင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတကာကလူမ်ဳိးေတြရဲ့ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကား စတာေတြကုိ၊ ၿမိဳ႕ခံနဲ ့အနီးပတ္၀န္းက်င္ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားေတြ ထိေတြ႕ နားလည္ သေဘာေပါက္ ေလးစားလာၾကရာကတဆင့္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ပုိမုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးမွဳ၊ နားလည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဲြေတာ္မွာ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားအကမ်ားနဲ ့ျမန္မာျပည္ျပခန္းဆိုင္ရာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္ ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဘိုးလိင္းဂရင္းၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပြဲေတာ္ - Oct 3 2012 11:40 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005