ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ
  • ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - 20121002_DMKK_01.jpgSky Net (Up to Date) အစီအစဥ္က အဖြဲ႕သားမ်ား ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ ကုိ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းစဥ္
  • ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - 20121002_DMKK_02.jpgေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထားေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲ၌ အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားၾကတဲ့ ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ ၊ ေတးသံရွင္ ဘုိဘုိ၊ ရတနာၿမိဳင္ေတးသံသြင္းက ကုိခ်န္ဟိန္း
  • ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - 20121002_DMKK_03.jpgရတနာၿမိဳင္ေတးသံသြင္းက ကုိခ်န္ဟိန္း အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားေနစဥ္
  • ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - 20121002_DMKK_04.jpgေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားေနစဥ္
  • ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - 20121002_DMKK_05.jpgေတးသံရွင္ ဘုိဘုိ
  • ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - 20121002_DMKK_06.jpgအခမ္းအနားမွဴး ကုိေဇယ်ာျမတ္ခိုင္
ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းရွိ City Star Hotel တြင္ ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲကို စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ကုိေဇယ်ာျမတ္ခိုင္က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ရတနာၿမိဳင္ေတးသံသြင္းက ကုိခ်န္ဟိန္း၊ ေတးသံရွင္ ဘုိဘုိ၊ ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္တို႔က အမွတ္တရစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ကာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကုိ ေကာ္ဖီ၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားနဲ႔ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ေတးသံရွင္ ကလႏြန္းေတာင္၀္ရဲ့ သတိထား ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ - Oct 2 2012 12:07 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005