တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_01.jpgေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရျဖဴကန္ေက်းရြာ ေသာက္သုံးေရကန္အနီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေကာင္းေသာၾကယ္အင္အားစု ကုမၸဏီပုိင္ သတၱဳသန္႔စင္စက္ရုံ
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_02.jpgသတၱဳတူးေဖာ္ရာတြင္ ေရသြယ္ယူသုံးစြဲရန္အတြက္ ေတာင္ေျခမွ ေတာင္ေပၚသုိ႔ သြယ္တန္းမယ့္ ေရပုိက္မ်ား စုပုံထားစဥ္
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_03.jpgတူးေဖာ္ရရွိတဲ့ သတၱဳပါေက်ာက္မ်ားအား ႀကိတ္ခြဲရာေနရာ
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_04.jpgေတာင္နံရံကုိ လိုဏ္ေခါင္းေဖါက္ၿပီး သတၱဳရွာေဖြတူးေဖာ္ေနတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား ေခတၱ အနားယူေနစဥ္
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_05.jpgလုိဏ္ေခါင္းအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ရွာေဖြေနတဲ့ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_06.jpgေဒသခံမ်ား ပုိင္ဆိုင္တဲ့ ၿခံေျမအတြင္း အဓမၼ က်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ တရုတ္အလုပ္သမားေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအုံ
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_07.jpgေကာင္းေသာၾကယ္အင္အားစုကုမၸဏီေရွ႕တြင္ သတၱဳရိုင္းပါေျမစာမ်ား ေနလွန္း ခင္းက်င္းထားပုံ
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_08.jpgေတာင္ေစာင္းတြင္ ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ေျမႀကီးကုိ တူးဆြကာ သတၱဳ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ေနပုံ
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_09.jpgေကာင္းေသာၾကယ္အင္အားစုကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား သတၱဳတူးေဖာ္ရွာေဖြ ေနစဥ္
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_10.jpgေကာင္းေသာၾကယ္အင္အားစုကုမၸဏီေရွ႕တြင္ ရပ္နားထားတဲ့ တရုတ္လူမ်ိဳးပိုင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_11.jpgေကာင္းေသာၾကယ္အင္အားစုကုမၸဏီ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္သိမ္းခ်ိန္ အိမ္အျပန္
 • တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - 20121002_DMKK_BS_12.jpgေကာင္းေသာၾကယ္အင္အားစုကုမၸဏီ ဥကၠဌ မစၥတာေလာယုံကုိ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြက သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းေနစဥ္
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ၊ ဟဲဟုိးၿမိဳ႕႔နယ္ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ ရြာသူရြာသားမ်ားရဲ့ ေတာင္ယာေျမမ်ားကုိ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားက က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာသတၱဳတြင္းမ်ားမွ ခဲ၊ ခဲမျဖဴနဲ႔ ေဘာ္အျပင္ ပလက္တီနမ္သတၱဳမ်ားပါ ထြက္ရွိေနတဲ့အတြက္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား စိတ္၀င္တစား လုပ္ကိုင္ၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ဟဲဟုိးၿမိဳ႕ေန တရုတ္ - ကုိးကန္႔အမ်ိဳးသမီး ေဒၚလီလီျမင့္က ပြဲခ ယူကာ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကုိ ညွိႏႈိင္း ဆက္သြယ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေကာင္းေသာၾကယ္အင္အား ၊ ေတာ့ပ္တန္းစတား ၊ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး စက္ရုံမ်ားတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္လွ်က္ရွိၾကတဲ့ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားဟာ တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာနဲ႔ လာေရာက္လုပ္ကုိင္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားေနၾကပါတယ္။

သတၱဳတူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကုိ စိန္လြန္သြားျဖင့္ေဖါက္ၿပီး ယမ္းထည့္ ေဖါက္ခြဲမွဳမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနၿပီး မိုင္းခြဲရာက လြင့္စဥ္လာတဲ့ ေက်ာက္ခဲ၊ ေက်ာက္တုံးမ်ား ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားရဲ့ ေနအိမ္မ်ားေပၚကို ထိမွန္ေနေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရကန္နဲ႔ သတၱဳသန္႔စင္တဲ့ေနရာမွာ လြန္စြာ နီးကပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မိုင္းခြဲရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ယမ္းမ်ားမွာ အစုိးရ တရား၀င္ ထုတ္ေပးတဲ့ မိုင္းခြဲယမ္း မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံရြာက ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေငြေၾကးအနည္းအငယ္ ေပးကာ ယမ္းေထာင္းခိုင္ၿပီး ရရွိတဲ့ ယမ္းမ်ားနဲ႔ မိုင္းေဖါက္ခြဲတဲ့အတြက္ ယမ္းအခ်ိဳးအစား မညီမွဳတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေပါက္ကြဲမွဳ ပုံမွန္မျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားရပါတယ္။

တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တရုပ္အလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ မရွိဘဲ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ ေဘာ္ဆိုင္းရြာ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ ဆံုးရွံဳး နစ္နာမွာကို ေဒသခံမ်ား စိုးရီမ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ စာေရး တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အရာမေရာက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - တရုပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဘာ္ဆိုင္းေက်းရြာ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း - Oct 2 2012 10:14 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005