ဘန္ထိုလ စာသင္ေက်ာင္းကို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္က ေထာက္ပံ့
ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ဟာ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဟာခ်ဳိင္ေဒသ၊ ဘန္ထိုလ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းသို ့သြားေရာက္ျပီး အမွတ္တရတီရွပ္မ်ားႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား ေ၀ငွခဲ့သလို ေက်ာင္းအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ တလံုး လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းကေလးကို အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦးကို ဆရာမ တဦးက ေစတနာ၀န္ထမ္း စာ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အျခား အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က ကေလးမ်ားကို ေျခာက္လစာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ တဖြဲ ့က ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေထာက္ပ့့ံေပးရာမွ စတင္ ျပႆနာျဖစ္ကာ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ရပ္တန္႕ခဲ့ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့မွဳနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလွဴရွင္မ်ားရဲ့သေဘာထားကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရေသာ္လည္း အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္က မိတၱဴကူးစက္ ပန္ကာမွအစ အကုန္ ျဖဳတ္သိမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခုရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ကိုသာရယူျပီး အခ်င္းခ်င္း ကူညီပံ့ပိုးမူျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ၾကိဳးစား ရပ္တည္ေနၾကရတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - ဘန္ထိုလ စာသင္ေက်ာင္းကို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္က ေထာက္ပံ့ - Sep 28 2012 11:18 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005