ရန္ကုန္၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ ကားျပပြဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦး၀ိစာရလမ္း၊ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၂၊ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကားျပပြဲ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 21 2012 11:19 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005