ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာပြဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ရဲ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီက ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ Low Memorial စာၾကည့္တိုက္တြင္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ ပရိသတ္ ၄၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တခုျဖစ္ၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိပါတယ္။ ထို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဲန္ဘီစီသတင္းဌာန Today အစီအစဥ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ Ann Curry က အစီအစဥ္မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ားဟာ အနာဂတ္ရတနာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားရဲ့ အသံမ်ားကို ၾကားသိလိုေၾကာင္း စတင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားရဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုလံဘီယာေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ တက္ေရာက္လာသူ အမ်ားအျပားက သူတို႔ သိလိုသမွ်နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

(Kinue Imai Weinstein ေပးပို႔တဲ့သတင္းကို ဘာသာျပန္ကာ ျဖည့္စြက္ေရးသားပါတယ္။)
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 25 2012 03:45 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005