ေက်ာင္းကုန္း ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကို ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ ေထာက္ပံ့
ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ဟာ ေရေဘးသင့္ခဲ့တဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္း ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားဆီ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က လွည့္လည္ သြားေရာက္ျပီး ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို အားေပး ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမွဳ လြန္ေျမာက္ၿပီး ေရက်သြားေသာ္လည္း တရြာလုံး ဗြက္ေပါက္ျပီး အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဟာ ဒိုးတန္း၊ ေဒါင့္ေကြး၊ ဖ်ံတြင္း၊ ပိန္ေခ်ာင္ ရြာမ်ားဆီ သြားေရာက္ကာ ရြာသား ၁,၅၀၀ ခန္ ့ကို ေန ့လည္စာ ေကၽြးေမြး လွဴဒါန္းၿပီး အမွတ္တရတီရွပ္မ်ား ေ၀ငွခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို က်ပ္ ၂,၀၀၀ စီ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို က်ပ္ ၁,၀၀၀ စီ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စာသင္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ရန္၊ စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးေ၀ရန္နဲ႔ ဓမၼာရုံေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားလည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 23 2012 09:56 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005