ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ ေစတနာ နာေရး ကူညီမွဳအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း
ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီခရိုင္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ ေစတနာ နာေရး ကူညီမွဳအသင္းရဲ့ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ သင္းလံုးကၽြတ္ အစည္းအေ၀းနဲ႔ ရေငြ/သံုးေငြ ရွင္းတမ္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အသင္း၀င္မ်ား၊ အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Saydanar Free Funeral Service 8th Annual Meeting - Dec 10 2012 09:47 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005