ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ၅၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနား
ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ဦးေဆာင္ ထူေထာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ရဲ့ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကို ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္တေနရာရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ သူဟာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမွဳကာလေနာက္ပိုင္း ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ခ်ီးျမွင့္တဲ့ မက္ေဆးေဆးဆု (၂၀၀၂) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဆု အမ်ားအျပား လက္ခံရရွိထားပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - Dr. Cynthia Maung's 53rd Birthday Event - Dec 8 2012 05:17 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005