တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္)
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_01.jpgဆႏၵျပသူမ်ားအား လွည္းတန္းလမ္းဆံု၌ ေတြ႕ရစဥ္
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_02.jpg
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_03.jpgလွည္းတန္းမွ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ဆီ ဦးတည္ ခ်ီတက္စဥ္
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_04.jpg
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_05.jpgအင္းလ်ားကန္ေဘာင္ေပၚသို႔ ခ်ီတက္လာၾကစဥ္
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_06.jpg
  • တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ပြဲ (အင္းလ်ားကန္ေဘာင္) - 20120921_DMKK_07.jpgဆႏၵျပသူမ်ား ေပးအပ္တဲ့ ႏွင္းဆီပန္းနဲ႔ အတူ ေတြ႕ရတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား
၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ဆႏၵျပသူမ်ားဟာ “တႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲရပ္“ စာတမ္း အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုမွဳ ပိုစတာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို လွဳပ္ရွားမွဳကို မနက္ပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း၊ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္၌ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ လူ ၄၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အင္းလ်ားကန္ေဘာင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူခဲ့ပါတယ္။

လွဳပ္ရွားမွဳရဲ့ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ကို သြားေရာက္ ဆႏၵျပရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္မွ ၾကပ္ေျပးကို သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားတဲ့ ကားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ခ်ီတက္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵျပပြဲကို အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ခြင့္ မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စီစဥ္သူမ်ားက ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို လွဳပ္ရွားမွဳကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစံုတရာ အေႏွာက္အယွက္ မေပးခဲ့ပါဘူး။ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ လွဳပ္ရွားမွဳမွာေတာ့ ေစာင့္ၾကပ္ေနတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဆႏၵျပသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ လွဳပ္ရွားမွဳ ျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ညေန ၅ နာရီတြင္ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက “ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္တံတား၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ တာေမြ၊ ဗဟန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ လိႈင္ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တၿမိဳ႕နယ္တြင္ တမွဳႏွဳန္းနဲ႔ ပုဒ္မ ၁၈ အရ အေရးယူမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊“ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၈ အရ တရားစြဲဆိုပါက အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ (သို႔) ေငြဒဏ္ က်ပ္ သံုးေသာင္း (သို႔) ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုး ျပစ္ဒဏ္ရဘြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 21 2012 12:02 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005