ကခ်င္နဲ႔ ရခိုင္ေဒသ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲ
ကခ်င္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္ ရံပုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ေတာ္၀င္စင္တာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ေရႊေရာင္လူသား၊ အျပာေရာင္လူသား၊ စႏိုး၀ိႈက္တို႔နဲ႔ ဓါတ္ပုံတြဲရိုက္ျခင္း အစီအစဥ္ ပါ၀င္ခဲ့သလို ျမန္မာမုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား၊ ထီး၊ တီရွပ္အကႌ်မ်ားကုိ ရံပုံေငြအတြက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေစ်းေရာင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္နဲ႔ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၂ ရက္တိုင္ က်င္းပ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
ဓါတ္ပံု သတင္း - - Sep 21 2012 11:12 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005