အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ျမန္မာစာေပ၊ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္၊ ျမန္မာစာေပ၊ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို မ်ိဳးဆက္မ်ားအလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာမိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား ပိုမို ရင္းႏွီးမွဳ ရရွိေစရန္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚ က်ယ္ျပန္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယေန႔ျမန္မာ (Burma Today) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာသတင္း၊ ျမန္မာမိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းသတင္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ စာေပအႏုပညာ၊ ဓါတ္ပံု စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာ (Burma Today) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ဓါတ္ပံုအႏုပညာရွင္နဲ႔ ျပည္သူ႕သတင္းေထာက္ျဖစ္သူ ဦးျမင့္လွိဳင္က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ Burma Today အမည္ကို မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Burma Today Inc. (501 (c) 3 statue Non-Profit Organization) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ Burma Today Inc. တြင္ ဦးျမင့္လွိဳင္၊ ဦးဉာဏ္၀င္းလတ္၊ ေဒၚခင္စန္းေရႊတို႔က ဒါရိုက္တာမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူလ်က္ရွိပါတယ္။ Burma Today Inc. နဲ႔ ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနရဲ့ ကိစၥအ၀၀ကို ဦးျမင့္လွိဳင္က စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕သတင္းေထာက္မ်ားရဲ့ ကူညီ ပံ့ပိုး ေထာက္ပံ့မွဳနဲ႔ လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ျပည္သူ႕သတင္းေထာက္မ်ား၊ ျမန္မာမိသားစု၀င္မ်ားက ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနရဲ့ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

Burma Today Inc. P. O. Box 300877 Brooklyn, NY 11230 U.S.A.
since December 12, 2005